Thương tích cá nhân • Luật địa ốc • Luật lao động • Tranh chấp thương mại • Di trú • Luật gia đ́nh
Xin gọi (415) 682-4474
Di Trú
Chúng tôi giúp thân chủ đoàn tụ gia đình trong các vấn đề luật di trú. Cụ thể chúng tôi chuyên lo về các trường hợp xin di trú trong tình trạng bị tàn tật, bảo lãnh cha mẹ, bảo lãnh vợ chồng và đính hôn. Chúng tôi rất chú trọng từng bước trong thủ tục di trú. Các cách thức làm được tính toán kỹ và có phương pháp, mỗi hồ sơ được theo dõi cẩn thận và điều chỉnh nếu cần thiết. Nếu quý vị muốn làm thủ tục vào quốc tịch Mỹ nhưng lại không rành tiếng Anh, chúng tôi có thể giúp quý vị làm việc này.

 
Xin gọi ngay (415) 682-4474 để lấy hẹn với luật sư.
Hăy để chúng tôi đấu tranh cho quyền lợi của quư vị
Điền đơn dưới đây để tham khảo với luật sư.
*
*
*