Thương tích cá nhân • Luật địa ốc • Luật lao động • Tranh chấp thương mại • Di trú • Luật gia đ́nh
Xin gọi (415) 682-4474
Văn pḥng luật Franklin đảm trách nhiều dịch vụ luật pháp khác nhau. Ngoài việc giải quyết các hồ sơ Thương Tích Cá Nhân, chúng tôi c̣n đại diện cho khách hàng trong các lĩnh vực Cho Thuê Nhà, Lương, Giờ Chấm Công, Giờ Làm Thêm, Giờ Ăn, Giờ Nghỉ Ngơi, Tranh Chấp Thương Mại, Di Trú, và Luật Gia Đ́nh. Chúng tôi chú tâm tới từng khách hàng để đảm bảo thân chủ đạt kết quả cao nhất. Luật sư Franklin là một luật sư nhiều kinh nghiệm, ngoan cường và hiểu biết. Phương châm của chúng tôi là người đại diện luật pháp với sự chính trực, công bằng, bác ái, lịch sự và trung thực.
Xem thêm